Jalostuksen toimintaohje fieldspanieleille [1.10.2017]:

Perinnöllistä silmäsairautta tai kohtalaista/vakavaa luomisairautta sairastavaa koiraa ei pidä käyttää jalostukseen. Jos koiralla on lievä luomisairaus, toisen osapuolen pitää olla tältä osin terve. Jos koiralla on avoin/epäilyttävä silmätarkastuslausunto, tutkimus pitää tehdä uudelleen n. vuoden kuluttua. Jos tulos on muuttumaton, voidaan koiran käyttämistä harkita tapauskohtaisesti.

Vähintään toisella vanhemmista pitää olla hyväksytty taipumuskoetulos tai spanieleiden metsästyskokeesta tulos AVO3.

Jos koiralla on lonkkakuvaustulos C, toisen osapuolen lonkkatuloksen tulee olla A tai B. D- ja E-lonkkaisia koiria ei saa käyttää jalostukseen.

Virallisesta koiranäyttelystä 15 kk täytettyään toisella osapuolella vähintään tulos ERI ja toisella vähintään EH.

Sukusiitosprosentti laskettuna viiden sukupolven mukaan saa olla enintään 6,25 %. Sukukatokerroin pitää kolmessa sukupolvessa olla 1,0 ja neljässä sukupolvessa vähintään 0,9.

Nartun saa astuttaa aikaisintaan 22 kk:n iässä. Nartun edellisen pentueen syntymästä tulee seuraavan pentueen syntyessä olla kulunut vähintään 10 kk.

Jalostukseen ei suositella koiraa, jolla on elinikää lyhentävä tai elämänlaatua heikentävä vika tai sairaus, eikä sen 1. asteen sukulaisia (jälkeläiset, vanhemmat, pentuesisarukset), jos sairautta epäillään perinnölliseksi.

Koiraa, joka on todettu aggressiiviseksi tai hyvin araksi kahdessa eri näyttelyssä, tai hylätty kahdesti rodunomaisessa kokeessa (SPA, SPME) luonteensa takia, ei pidä käyttää jalostukseen. Jos koiraa halutaan myöhemmin käyttää jalostukseen, se on kaksi vuotta täytettyään käytettävä uudelleen kahdessa näyttelyssä, jossa sen luonne on todettu rodunomaiseksi.

Tarkastamispyynnön voimassaoloaika on 2 kk. Sen jälkeen kasvattajan on pyydettävä lisäaikaa, joka on taas 2 kk. Lisäajan voi pyytää sähköpostiviestillä, jos olosuhteet eivät ole muuttuneet.

Koiralle sallitaan sen elinaikana enintään 14 pentua. Ensimmäisen pentueen jälkeen edellytetään, että jälkeläisistä on PEVISA:n määräykset täyttäviä tutkimustuloksia.