Jalostuksen toimintaohje fieldspanieleille [09.04.2022 Tampere]:

Perinnöllistä silmäsairautta tai kohtalaista/vakavaa luomisairautta sairastavaa koiraa ei pidä käyttää jalostukseen. Jos koiralla on lievä luomisairaus, toisen osapuolen pitää olla tältä osin terve. Jos koiralla on avoin/epäilyttävä silmätarkastuslausunto, tutkimus pitää tehdä uudelleen n. vuoden kuluttua. Jos tulos on muuttumaton, voidaan koiran käyttämistä harkita tapauskohtaisesti.

Vähintään toisella vanhemmista pitää olla hyväksytty taipumuskoetulos tai metsästyskokeesta AVO3. Ulkomaisen jalostuslainassa olevan koiran kyseessä ollessa, hyväksytään koiran käyttö ilman SPA-tulosta tai metsästyskoetulosta. Tämä koskee myös sperman tuontia.

Jos koiralla on lonkkakuvaustulos C, toisen osapuolen lonkkatuloksen tulee olla A tai B. D- lonkkaisia koiria ei tule käyttää jalostukseen. Ulkomaisen jalostuslainassa olevan koiran kyseessä ollessa hyväksytään OFA excellent-good-fair BVA 0-12 pistettä/lonkkanivel.

Virallisesta koiranäyttelystä 15 kk täytettyään molemmilla osapuolilla vähintään tulos EH. Tämän voi korvata hyväksytyllä ulkomuodon jalostustarkastuksella.

Sukusiitosprosentti laskettuna viiden sukupolven mukaan saa olla enintään 6,25 %. Sukukatokerroin pitää kolmessa polvessa olla 1,0 ja neljässä sukupolvessa vähintään 0,9.

Nartun saa astuttaa aikaisintaan 22 kk:n iässä, ensimmäistä kertaa synnyttävän nartun on oltava alle 5-vuotias.

Nartun edellisen pentueen syntymästä tulee seuraavan pentueen syntyessä olla kulunut vähintään 10 kuukautta.

Koiraa, joka on todettu aggressiiviseksi tai hyvin araksi kahdessa eri näyttelyssä tai hylätty kahdesti kokeesta luonteensa takia, ei pidä käyttää jalostukseen. Jos koiraa halutaan myöhemmin käyttää jalostukseen, se on kaksi vuotta täytettyään käytettävä uudelleen kahdessa näyttelyssä, jossa sen luonne on todettu rodunomaiseksi.

Tarkistuspyynnön voimassaoloaika on 3 kk. Sen jälkeen kasvattajan on pyydettävä lisäaikaa, joka on taas 3kk. Lisäajan voi pyytää sähköpostiviestillä, jos olosuhteet eivät ole muuttuneet.

Koiralle sallitaan sen elinaikana enintään 14 pentua. Uusintayhdistelmiä ei hyväksytä.

Näiden seikkojen lisäksi toivottavia tutkimustuloksia olisi myös sydänkuuntelu tai sydänultratulos, kyynär- ja selkätutkimustulokset